oreglerad

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet oreglerad

 • "Orsakerna till den grova misshandeln, som ägde rum i höstas, ska vara en oreglerad skuld efter ett hundköp."
 • "Orsaken till den grova misshandeln, som ägde rum i höstas, ska vara en oreglerad skuld efter ett hundköp."
 • "De två ska ha varit obekanta för varandra, och enligt flera vittnesuppgifter ska den utpekade mannen ha tagit fel lägenhet, då han skulle ha haft en oreglerad skuld med en annan person på adressen."
 • "Var 25:e invånare i länet har i dag en oreglerad skuld."
 • "Flera anställda och före detta anställda har vittnat om regelmässiga brott mot arbetsrättsliga avtal och regler : förvägrad semester, uteblivna löner, dubbla anställningsformer, oreglerad arbetstid och förbud mot raster och luncher."
 • "Ideella föreningar i Sverige har länge befunnit sig i en ekonomiskt relativt oreglerad värld, och för med sig en hög grad av möjlig anonymitet för inblandade parter."
 • "Att det i pensionsavtalet ges möjlighet att betala in kompletterande avgifter eller sluta lokala eller individuella avtal innebär inte att det rör sig om en ” oreglerad intressefråga ”, skriver domstolen bland annat."
 • "Hon berättar att det inte är en slump att finans- och lånesektorn i Lettland är relativt oreglerad av politiker och myndigheter."
 • "Konstmarknaden är relativt oreglerad och därför lätt att använda för att tvätta pengar."
 • "I dag är skönhetsbranschen oreglerad."

Ordet oreglerad har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ekonomi
generell
ekonomi

Ordet oreglerad inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet oreglerad inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Diskussion om ordet oreglerad