osjälvständig

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet osjälvständig

  • "Tina Karlsson beskriver sin bostadssituation som osjälvständig och det stressar henne."
  • "– Det kan vara lite konstigt med den senaste serien som går i USA just nu där Kitty är väldigt osjälvständig."
  • "– Från att ha varit en självständig kvinna blev jag helt osjälvständig, säger Nidhi Chaphekar, ett år senare."

Vad betyder osjälvständig inom generell ?

som inte förmår göra saker på egen hand, utan som behöver hjälp, stöd eller instruktioner

Diskussion om ordet osjälvständig

osjälvständig

osjälvständigare
osjälvständigast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet osjälvständig på svenska?

Komparativ: osjälvständigare
Superlativ: osjälvständigast

Hur används ordet osjälvständig

  • "Tina Karlsson beskriver sin bostadssituation som osjälvständig och det stressar henne."
  • "– Det kan vara lite konstigt med den senaste serien som går i USA just nu där Kitty är väldigt osjälvständig."
  • "– Från att ha varit en självständig kvinna blev jag helt osjälvständig, säger Nidhi Chaphekar, ett år senare."

Vad betyder osjälvständig inom generell ?

som inte förmår göra saker på egen hand, utan som behöver hjälp, stöd eller instruktioner

Möjliga synonymer till osjälvständig

Relaterat till osjälvständig

ofrihet

efterhand

vidhäftning

okunnighet

enfaldighet

lättrogenhet

tvivel

mjukhet

Diskussion om ordet osjälvständig