inbilsk

Adjektiv

Hur används ordet inbilsk

  • "” Hans förklaring till beslutet är häpnadsväckande fräck och inbilsk."

Vad betyder inbilsk inom bildligt ?

som felaktigt tror sig ha framgång; självbelåten och fåfäng

Relaterat till inbilsk

oförstånd

löjlighet

tillgjordhet

överskattning

fåfänga

högmod

obehörighet

okunnighet

omdömeslöshet

övermått

skryt

dumhet

dårskap

dumdristighet

fantasi

Diskussion om ordet inbilsk