styvnackad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet styvnackad

  • "EU-åtgärder mot styvnackad Gbagbo"

Vad betyder styvnackad inom generell ?

trotsig, tjurig, stursk

Möjliga synonymer till styvnackad

Relaterat till styvnackad

motstånd

högmod

ovillighet

beslutsamhet

hårdhet

orubblighet

Diskussion om ordet styvnackad