obenägen

obenägnare
obenägnast
Adjektiv

Synonymer till obenägen

Hur böjs ordet obenägen på svenska?

Komparativ: obenägnare
Superlativ: obenägnast

Hur används ordet obenägen

  • "Nu när Sveriges kurvor skiljer sig från grannländernas så menar de att myndigheten fortfarande är ” obenägen att ändra sina rekommendationer ”."
  • "Och ju lägre inkomst man har desto mer obenägen att byta bostadsort är man, 21 procent av dem med upp till 15.000 kronor i månadslön föredrar arbetslöshet framför flytt."
  • "Mat och jul lever i en symbios som är tämligen obenägen att vilja förändra sig."
  • "Kammarrätten har tidigare konstaterat att hockeyspelaren å ena sidan uppfyller kraven för a-kassa, men att det å andra sidan kan antas vara naturligt att han som idrottsman är obenägen att söka arbete."
  • "Men enligt feministiska kritiker är den turkiska rättvisan obenägen med att ta itu med mäns våld mot kvinnor."
  • "Tyvärr är det så att hovrätten är väldigt obenägen att upphäva en häktning så här tidigt vid ett så här allvarligt brott."

Vad betyder obenägen inom fotografi ?

som inte visar något intresse, som inte är benägen

Relaterat till obenägen

gensträvighet

oenighet

ovänskap

illvilja

misshag

ovillighet

betänklighet

obehag

Diskussion om ordet obenägen