illojal

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet illojal

  • "Håller man inte med ledningen ses man som illojal, gnällig och negativ."
  • "När det gäller Sturköskolans lunchförsäljning är det ett fall av illojal konkurrens och det är inte tillåtet, säger Kent Lewén."
  • "Fönsterputsföretag vill använda sitt kollektivavtal till osund och illojal konkurrens mot städföretagen."
  • "– Det blir direkt illojal konkurrens i förhållande till våra medlemmar."
  • "För tre år sedan vände sig Elite Taxi, branschorganisationen för förarna, till Handelsdomstol nr 3 i Barcelona för att få ett stopp på vad de menade var illojal konkurens."
  • "Hotellbranschen : ” Airbnb:s skatteupplägg ger illojal konkurrens ”"
  • "Där står att cheferna fått höra att tjänstemannen kritiserat ledningsgruppen inför andra medarbetare, och att tjänstemannen därmed brutit i sina skyldigheter i anställningsavtalet genom att vara illojal."
  • "Och kommunalrådet Allan Karlsson ( S ) ville sparka sin miljöchef för att han var ” illojal ” och ” drev miljöarbete efter eget huvud ”."
  • "Syftet var att seriösa företagare skulle kunna skydda sig mot illojal konkurrens."
  • "Enligt Socialdemokraterna kommer partiet även att agera tuffare mot illojal skattekonkurrens mellan EU-länder."

Diskussion om ordet illojal