absurd

absurdare
absurdast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet absurd på svenska?

Komparativ: absurdare
Superlativ: absurdast

Hur används ordet absurd

 • "absurd teater"
 • "absurd humor/historia/fars/blandning/konsekvens/regel"
 • "Det var en helt absurd situation att se någon vara i full färd med att stjäla något från kyrkan, säger Yngve Persson, vaktmästare."
 • "Lagstiftningen ser ut som den gör och i sådana här fall blir ju lagen absurd."
 • "Det blir burlesk och absurd teater när Dalateatern har sin höstpremiär på lördag nästa vecka."
 • "” Den itusågade damen ” – en absurd teater"
 • "– Jag tycker det är en absurd situation att vi i ett demokratiskt samhälle ska satsa så mycket polisresurser för att hålla ordning på första maj, sade Hultqvist och fortsatte :"
 • "Manifestation i Orsa mot utvisning : ” Det är en absurd situation ”"
 • "– Det är en absurd situation – att människor som har etablerat sig här, utbildat sig och kommit in till bristyrken där de nu kan ge oss i Sverige vård och omsorg nu ska utvisas."
 • "” En absurd situation ”"
 • "– Det är en fullkompligt absurd situation."
 • "– Det är en fullkomligt absurd situation."

Vad betyder absurd inom medicin ?

helt orimlig; tokig

Översättningar

Övrig relation till absurd

Synonymer till absurd

Möjliga synonymer till absurd

Relaterat till absurd

hållningslöshet

inskränkthet

omöjlighet

vederläggning

löjlighet

tankefel

oförstånd

absurd

absurder
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet absurd

 • "The Theatre of the absurd"
 • "the absurd excuse that the dog ate his homework"
 • "absurd humour/anecdote/farce/mixture/consequence/rule"
 • "an absurd idea"
 • "the absurd predicament of seeming to argue that virtue is highly desirable but intensely unpleasant - Walter Lippman"
 • "absurd conclusion"
 • "This is absolutely absurd"

Ordet absurd har 3 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom vardagligt
 • Inom slang
jordbruk
vardagligt
slang

Vad betyder absurd inom jordbruk ?

inconsistent with reason or logic or common sense

Översättningar

Synonymer till absurd

Möjliga synonymer till absurd

Ordet absurd inom vardagligt

so devoid of wisdom or good sense as to be laughable

Översättningar

Synonymer till absurd

Möjliga synonymer till absurd

Ordet absurd inom slang

Översättningar

Möjliga synonymer till absurd