unreasonable

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet unreasonable

  • "unreasonable expectations"
  • "unreasonable demands"
  • "the unreasonable nimbus of romance with which she had encircled that man - Thomas Hardy"

Ordet unreasonable har 7 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom generell
matematik
generell
vardagligt
generell
militärväsen
generell
generell

Ordet unreasonable inom matematik

Översättningar

Synonymer till unreasonable

Möjliga synonymer till unreasonable

Ordet unreasonable inom generell

not reasonable; not showing good judgment

Ordet unreasonable inom vardagligt

Synonymer till unreasonable

Möjliga synonymer till unreasonable

Ordet unreasonable inom generell

absurd and inappropriate

Ordet unreasonable inom militärväsen

Synonymer till unreasonable

Ordet unreasonable inom generell

Synonymer till unreasonable

Ordet unreasonable inom generell

Synonymer till unreasonable

Möjliga synonymer till unreasonable

unreasonable

Adjektiv

Översättningar

Översättningar