tall

tallen
tallar
tallarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Mahlum
Fotograf: MPF

Hur böjs ordet tall på svenska?

Obestämd singular: tall
Bestämd singular: tallen
Obestämd plural: tallar
Bestämd plural: tallarna

Hur används ordet tall

 • "Det var ett litet rum med ett vitt furubord"
 • "I Götaland har till exempel varannan tall betesskador."
 • "– Skadorna är stora och på många håll är de alltför stora för att man ska kunna bedriva tallskogsskötsel för att kunna plantera eller föryngra skogen med tall."
 • "Larmet kom till räddningstjänsten vid halv elva på tisdagskvällen om att det brann i en tall, men på väg ut till platsen kom ytterligare ett larm."
 • "Sedan det brann i en arbetsbod och en tall i Kungsmarken har Karlskronahem som äger fastigheter i området satt in extra väktare som går runt i området."
 • "Torkan påverkar också planteringen av gran och tall som gjordes under våren."
 • "– Många skogsägare tvingas kalhugga och plantera gran trots att de egentligen vill ha ett hyggesfritt skogsbruk med lövträd och tall, säger Åke Lindquist, ordförande för Naturskyddsföreningens länsförbund till Sydöstran."
 • "– Vi behöver mer tall."
 • "Skärmflygaren kom av okänd anledning ner på fel plats och blev hängande i sin skärm högt upp i en tall."
 • "Förhoppningen är att det ska växa upp en ljusare skog med tall, björk, sälg och andra lövträd."
 • "En större tall blåste på torsdagskvällen ned vid rondellen med sätersmeden söder om Säter och blockerade delvis riksväg 70 i södergående riktning under ett par timmar."

Ordet tall har 2 betydelser

 • Inom botanik, barrväxt
 • Inom snickeri
botanik, barrväxt
snickeri

Vad betyder tall inom botanik, barrväxt ?

Fotograf: MPF
högväxande barrträd

Översättningar

Engelska

Synonymer till tall

Möjliga synonymer till tall

Ordet tall inom snickeri

Fotograf: Mahlum
Det tillsågade tallträdets brädor

Översättningar

Engelska
 • deal  [ botanik ]

Synonymer till tall

tall

Adjektiv

Synonymer till tall

Möjliga synonymer till tall

tall

taller
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tall

 • "he engages in so much tall talk, one never really realizes what he is saying"
 • "a tall story"
 • "a tall boy/building"
 • "tall ships"
 • "tall trees"
 • "tall buildings"
 • "tall people"

Ordet tall har 5 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom slang
matematik
lingvistik
generell
generell
slang

Ordet tall inom lingvistik

great in vertical dimension; high in stature

Synonymer till tall

Ordet tall inom generell

Synonymer till tall

Ordet tall inom generell

Synonymer till tall

Möjliga synonymer till tall