crack

crack
cracked
cracked
Verb

Översättningar

Synonymer till crack

Hur används ordet crack

 • "The glass cracked when it was heated"
 • "His gun cracked"
 • ""The teacher cracked him across the face with a ruler""
 • "The glass cracked"
 • "heat and light cracked the back of the leather chair"

Ordet crack har 6 betydelser

 • Inom nedsättande
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom bildligt
 • Inom kemi
nedsättande
vardagligt
generell
data
bildligt
kemi

Vad betyder crack inom nedsättande ?

break partially but keep its integrity

Översättningar (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till crack (inom nedsättande)

Vanlig betydelse av ordet crack inom vardagligt

make a very sharp explosive sound

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till crack (inom vardagligt)

Ordet crack inom generell

hit forcefully; deal a hard blow, making a cracking noise:

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Vanlig betydelse av ordet crack inom data

cause to become cracked

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till crack (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet crack inom bildligt

become fractured; break or crack on the surface only

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till crack (inom bildligt)

Möjliga synonymer till crack (inom bildligt)

Ordet crack inom kemi

Översättningar (inom kemi)

cracking

Adjektiv

Översättningar (inom kemi)

Synonymer till cracking (inom kemi)

Hur används ordet cracking

 • "lion tamers with their cracking whips"

Ordet cracking har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder cracking inom generell, generell ?

making a loud sharp sound as of a rifle shot or a breaking branch or a whip

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till cracking (inom generell)

Ordet cracking inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cracking (inom vardagligt)

cracking

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cracking (inom vardagligt)

Ordet cracking har 3 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom måleri
 • Inom medicin
kemi
måleri
medicin

Vad betyder cracking inom kemi ?

the process whereby heavy molecules of naphtha or petroleum are broken down into hydrocarbons of lower molecular weight (especially in the oil-refining process)

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Ordet cracking inom måleri

Översättningar (inom måleri)

Möjliga synonymer till cracking (inom måleri)

Ordet cracking inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till cracking (inom medicin)

Möjliga synonymer till cracking (inom medicin)