bully

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Rim på bully

Vad betyder bully inom sport ?

avslag i landhockey

Översättningar

Engelska

bully

bullied
bullied
bully
Verb

Översättningar

Ordet bully har 4 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom ålderdomlig
  • Inom meteorologi
  • Inom norgespec
nedsättande
ålderdomlig
meteorologi
norgespec

Ordet bully inom nedsättande

Översättningar

Synonymer till bully

Möjliga synonymer till bully

Ordet bully inom ålderdomlig

Översättningar

Synonymer till bully

Möjliga synonymer till bully

Ordet bully inom meteorologi

Översättningar

Möjliga synonymer till bully

Ordet bully inom norgespec

Översättningar

bully

bullies
Substantiv

Översättningar

Vad betyder bully inom ALLMÄNT ?

a cruel and brutal fellow

Översättningar

Synonymer till bully

Möjliga synonymer till bully

bully

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bully

  • "a bully pulpit"

Ordet bully har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom hundar
vardagligt
hundar

Ordet bully inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till bully

Möjliga synonymer till bully

Ordet bully inom hundar

a bully dog

Översättningar