toughie

toughies
Substantiv

Översättningar

Synonymer till toughie

Ordet toughie har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder toughie inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet toughie inom ALLMÄNT

Synonymer till toughie (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till toughie (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet toughie