fool

fools
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet fool

 • "I am a crazy fool"
 • "I was a fool to buy it"
 • "There is a fool rolling in the mud"
 • "Love makes a fool of us all"
 • "He is a fool playing the harmonica"

Ordet fool har 4 betydelser

 • Inom slang
 • Inom fiskar
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
slang
fiskar
generell
vardagligt

Vad betyder fool inom slang ?

a person who lacks good judgment

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom fiskar

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom generell

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till fool

fool

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet fool har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet fool inom vardagligt

Översättningar

Svenska
 • dum  [ vardagligt ]

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom generell

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

fool

fool
fooled
fooled
Verb

Översättningar

Hur används ordet fool

 • "You can't fool me!"

Ordet fool har 4 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom vapen
 • Inom brittisk engelska
 • Inom fiskar
fåglar
vapen
brittisk engelska
fiskar

Vad betyder fool inom fåglar ?

make a fool or dupe of

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom vapen

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom brittisk engelska

Översättningar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool

Ordet fool inom fiskar

Synonymer till fool

Möjliga synonymer till fool