fool

fools
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till fool

Hur används ordet fool

 • "I am a crazy fool"
 • "I was a fool to buy it"
 • "There is a fool rolling in the mud"
 • "Love makes a fool of us all"
 • "He is a fool playing the harmonica"

Ordet fool har 4 betydelser

 • Inom slang
 • Inom fiskar
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
slang
fiskar
generell
vardagligt

Vad betyder fool inom slang ?

a person who lacks good judgment

Översättningar (inom slang)

Synonymer till fool (inom slang)

Möjliga synonymer till fool (inom slang)

Ordet fool inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till fool (inom fiskar)

Möjliga synonymer till fool (inom fiskar)

Ordet fool inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fool (inom generell)

Möjliga synonymer till fool (inom generell)

Ordet fool inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till fool (inom vardagligt)

Diskussion om ordet fool

 • - 2009-03-12

  Dåre

fool

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till fool (inom vardagligt)

Ordet fool har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet fool inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • dum  [ vardagligt ]

Synonymer till fool (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fool (inom vardagligt)

Ordet fool inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fool (inom generell)

Diskussion om ordet fool

fool

fool
fooled
fooled
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet fool

 • "You can't fool me!"

Ordet fool har 4 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom vapen
 • Inom brittisk engelska
 • Inom fiskar
fåglar
vapen
brittisk engelska
fiskar

Vad betyder fool inom fåglar ?

make a fool or dupe of

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till fool (inom fåglar)

Möjliga synonymer till fool (inom fåglar)

Ordet fool inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till fool (inom vapen)

Möjliga synonymer till fool (inom vapen)

Ordet fool inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till fool (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till fool (inom brittisk engelska)

Ordet fool inom fiskar

Synonymer till fool (inom fiskar)

Möjliga synonymer till fool (inom fiskar)

Diskussion om ordet fool