cup-cake

cup-cakes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cup-cake har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
slang
vardagligt
mat

Ordet cup-cake inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till cup-cake (inom slang)

Ordet cup-cake inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till cup-cake (inom vardagligt)

Ordet cup-cake inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till cup-cake (inom mat)

Diskussion om ordet cup-cake