fairy

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till fairy

Ordet fairy har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
bildligt
vardagligt

Vad betyder fairy inom bildligt ?

or or pertaining to or resembling (especially in delicacy) a fairy or fairies

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fairy (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fairy (inom bildligt)

Ordet fairy inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fairy (inom vardagligt)

Diskussion om ordet fairy

fairy

fairies
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 •  [ mytologi ]
 • fe  [ mytologi ]
 • älva  [ mytologi ]
 • bög  [ sex ]

Synonymer till fairy (inom vardagligt)

Ordet fairy har 2 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom slang
mytologi
slang

Vad betyder fairy inom mytologi ?

small, human in form, playful, having magical powers

Översättningar (inom mytologi)

Svenska
 •  [ mytologi ]
 • fe  [ mytologi ]
 • älva  [ mytologi ]

Synonymer till fairy (inom mytologi)

Möjliga synonymer till fairy (inom mytologi)

 • fay [ mytology ]
 • pixie [ mytology ]
 • puck [ mytology ]

Ordet fairy inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till fairy (inom slang)

Möjliga synonymer till fairy (inom slang)

Diskussion om ordet fairy