pansy

pansies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pansy har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom slang
  • Inom vardagligt
botanik
slang
vardagligt

Vad betyder pansy inom botanik ?

large-flowered garden plant derived chiefly from the wild pansy of Europe and having velvety petals of various colors

Översättningar

Svenska

Synonymer till pansy

Möjliga synonymer till pansy

Ordet pansy inom slang

Översättningar

Svenska

Synonymer till pansy

Möjliga synonymer till pansy

Ordet pansy inom vardagligt

Synonymer till pansy

Möjliga synonymer till pansy