pretty

prettier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till pretty

Hur används ordet pretty

 • "a pretty kettle of fish"
 • "pretty girl"
 • "pretty song"
 • "pretty room"
 • "a pretty sum"
 • "That was a pretty mess"

Ordet pretty har 3 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom skämtsamt
 • Inom musik
juridik
skämtsamt
musik

Vad betyder pretty inom juridik ?

pleasing by delicacy or grace; not imposing

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till pretty (inom juridik)

Möjliga synonymer till pretty (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet pretty inom skämtsamt

unexpectedly bad, used in ironic sense

Översättningar (inom skämtsamt)

Synonymer till pretty (inom skämtsamt)

 • bad [ ALLMÄNT ]

Möjliga synonymer till pretty (inom skämtsamt)

Ovanlig betydelse av ordet pretty inom musik

indicating something of a good, decent amount

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till pretty (inom musik)

Diskussion om ordet pretty

pretty

Adverb

Översättningar (inom musik)

Synonymer till pretty (inom musik)

Hur används ordet pretty

 • "pretty bad"

Ordet pretty har 2 betydelser

 • Inom slang
 • Inom allmänt
slang
allmänt

Vad betyder pretty inom slang ?

intensifier, as in "pretty big"; (`jolly' is used informally in Britain as in "jolly decent of him")

Översättningar (inom slang)

Synonymer till pretty (inom slang)

Ordet pretty inom allmänt

in a pretty manner

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till pretty (inom allmänt)

Diskussion om ordet pretty