fairily

Adverb

Översättningar

Svenska

Ordet fairily har 2 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom mytologi
polisväsende
mytologi

Ordet fairily inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till fairily (inom polisväsende)

Ordet fairily inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Diskussion om ordet fairily

  • Melonica - 2008-11-17

    tämligen, relativt, rätt, ganska; fairly good någorlunda rättvist; treat sb fairly b ärligt, öppet, hederligt på ärligt sätt, med ärliga medel; win sth fairly answer fairly and squarely, svara öppet och ärligt, alldeles, fullständigt, ordentligt, riktigt, klart, tydligt