cute

cuter
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till cute

Hur används ordet cute

  • "a cute kid with pigtails"
  • "a cute little apartment"
  • "a child with intolerably cute mannerisms"

Ordet cute har 3 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
skämtsamt
ALLMÄNT
generell

Ordet cute inom skämtsamt

Översättningar (inom skämtsamt)

Synonymer till cute (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till cute (inom skämtsamt)

Ordet cute inom ALLMÄNT

Synonymer till cute (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till cute (inom ALLMÄNT)

Ordet cute inom generell

obviously contrived to charm

Synonymer till cute (inom generell)

Diskussion om ordet cute

CUTE

Substantiv

Synonymer till CUTE (inom generell)

Vad betyder CUTE inom förkortning, data ?

Clarkston University Terminal Emulator

Diskussion om ordet CUTE