gallant

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till gallant

Hur används ordet gallant

  • "a gallant warrior"
  • "put up a gallant resistance to the attackers"
  • "a gallant pageant"

Ordet gallant har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
vardagligt
generell
amerikansk engelska

Ordet gallant inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet gallant inom generell

unflinching in battle or action

having or displaying great dignity or nobility

(inom generell)

Synonymer till gallant (inom generell)

Ordet gallant inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till gallant (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till gallant (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet gallant

gallant

gallants
Substantiv

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till gallant (inom amerikansk engelska)

Ordet gallant har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom konst
  • Inom generell
historia
konst
generell

Ordet gallant inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till gallant (inom historia)

Möjliga synonymer till gallant (inom historia)

Ordet gallant inom konst

Synonymer till gallant (inom konst)

Ordet gallant inom generell

Synonymer till gallant (inom generell)

Diskussion om ordet gallant