spirit

spirit
spirited
spirited
Verb

Översättningar

Synonymer till spirit

Hur används ordet spirit

  • "The company spirited him up"

Vad betyder spirit inom slang ?

infuse with spirit

Diskussion om ordet spirit

spirited

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet spirited

  • "a spirited dance"
  • "a spirited debate"

Ordet spirited har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom zoologi
ALLMÄNT
generell
slang
zoologi

Ordet spirited inom generell

displaying animation, vigor, or liveliness

(inom generell)

Ordet spirited inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till spirited (inom slang)

Ordet spirited inom zoologi

Synonymer till spirited (inom zoologi)

Diskussion om ordet spirited