sneak

sneaks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till sneak

Ordet sneak har 3 betydelser

 • Inom däggdjur
 • Inom norgespec
 • Inom färg
däggdjur
norgespec
färg

Ordet sneak inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Möjliga synonymer till sneak (inom däggdjur)

Ordet sneak inom norgespec

Synonymer till sneak (inom norgespec)

Ordet sneak inom färg

Synonymer till sneak (inom färg)

Möjliga synonymer till sneak (inom färg)

Diskussion om ordet sneak

 • - 2011-07-07

  kan också heta snuck i imperfekt och perfekt

sneak

Adjektiv

Synonymer till sneak (inom färg)

Möjliga synonymer till sneak

Diskussion om ordet sneak

sneak

sneak
sneaked
sneaked
Verb

Hur används ordet sneak

 • "sneak a cigarette"

Ordet sneak har 5 betydelser

 • Inom slang
 • Inom däggdjur
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom botanik
slang
däggdjur
generell
militärväsen
botanik

Ordet sneak inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet sneak inom däggdjur

to go stealthily or furtively: "..stead of sneaking around spying on the Dronk house''."

Synonymer till sneak (inom däggdjur)

Ordet sneak inom generell

put, bring, or take in a secretive or furtive manner: "sneak a look"

Ordet sneak inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till sneak (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till sneak (inom militärväsen)

Ordet sneak inom botanik

Synonymer till sneak (inom botanik)

Diskussion om ordet sneak