cabbage

cabbages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cabbage

Ordet cabbage har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom slang
  • Inom slang
  • Inom medicin, slang
botanik
slang
slang
medicin, slang

Vad betyder cabbage inom botanik ?

any of various types of cabbage any of various cultivars of the genus Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • kål  [ botanik, mat, grönsaker ]
  • vitkål  [ botanik ]

Synonymer till cabbage (inom botanik)

Möjliga synonymer till cabbage (inom botanik)

Ordet cabbage inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till cabbage (inom slang)

Ordet cabbage inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till cabbage (inom slang)

Möjliga synonymer till cabbage (inom slang)

Ordet cabbage inom medicin, slang

Översättningar (inom medicin, slang)

Svenska
  • kolli  [ medicin, slang ]

Diskussion om ordet cabbage

  • - 2009-03-02

    But it was always cabbage or bread.

cabbage

Verb

Synonymer till cabbage (inom medicin, slang)

Möjliga synonymer till cabbage

Diskussion om ordet cabbage