loot

loots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till loot

Hur används ordet loot

  • "The hunters shared the loot"

Ordet loot har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom vulgärt
  • Inom botanik
slang
vulgärt
botanik

Ordet loot inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till loot (inom slang)

Möjliga synonymer till loot (inom slang)

Ordet loot inom vulgärt

goods or money obtained illegally

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till loot (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till loot (inom vulgärt)

Ordet loot inom botanik

Synonymer till loot (inom botanik)

Diskussion om ordet loot

loot

loot
looted
looted
Verb

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till loot (inom botanik)

Hur används ordet loot

  • "During the earthquake people looted the stores that were deserted by their owners"

Ordet loot har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom teknik
juridik
generell
teknik

Ordet loot inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till loot (inom juridik)

Ordet loot inom generell

take illegally; of intellectual property: "This writer plundered from famous authors"

Ordet loot inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till loot (inom teknik)

Möjliga synonymer till loot (inom teknik)

Diskussion om ordet loot