despoil

despoil
despoiled
despoiled
Verb

Översättningar

Synonymer till despoil

Ordet despoil har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom juridik
teknik
juridik

Ordet despoil inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till despoil (inom teknik)

Möjliga synonymer till despoil (inom teknik)

Ordet despoil inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till despoil (inom juridik)

Diskussion om ordet despoil