nobble

nobble
nobbled
nobbled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till nobble

Hur används ordet nobble

  • "We may sometimes unwittingly be nobbled"

Ordet nobble har 5 betydelser

  • Inom slang
  • Inom slang, häst
  • Inom vardagligt, polisväsende
  • Inom medicin
  • Inom vardagligt
slang
slang, häst
vardagligt, polisväsende
medicin
vardagligt

Ordet nobble inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till nobble (inom slang)

Möjliga synonymer till nobble (inom slang)

Ordet nobble inom slang, häst

disable by drugging, as of a race horse

Översättningar (inom slang, häst)

Svenska
  • dopa  [ häst ]

Ordet nobble inom vardagligt, polisväsende

Översättningar (inom vardagligt, polisväsende)

Synonymer till nobble (inom vardagligt, polisväsende)

Möjliga synonymer till nobble (inom vardagligt, polisväsende)

Ordet nobble inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till nobble (inom medicin)

Möjliga synonymer till nobble (inom medicin)

Ordet nobble inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till nobble (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till nobble (inom vardagligt)

Diskussion om ordet nobble