frig

frig
frigged
frigged
Verb

Översättningar

Svenska
  • runka  [ slang, sex ]
  • loda  [ vardagligt ]

Ordet frig har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom slang, sex
vardagligt
slang, sex

Ordet frig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • loda  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till frig (inom vardagligt)

Ordet frig inom slang, sex

Översättningar (inom slang, sex)

Svenska
  • runka  [ slang, sex ]

Möjliga synonymer till frig (inom slang, sex)

Diskussion om ordet frig