stroll

stroll
strolled
strolled
Verb

Översättningar

Synonymer till stroll

Ordet stroll har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom zoologi
vardagligt
generell
zoologi

Ordet stroll inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • loda  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till stroll (inom vardagligt)

Ordet stroll inom generell

Synonymer till stroll (inom generell)

Ordet stroll inom zoologi

walk leisurely and with no apparent aim

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till stroll (inom zoologi)

Diskussion om ordet stroll

stroll

strolls
Substantiv

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till stroll (inom zoologi)

Möjliga synonymer till stroll

Diskussion om ordet stroll