wander

wanders
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till wander

Diskussion om ordet wander

wander

wander
wandered
wandered
Verb

Översättningar

Hur används ordet wander

  • "wander from the path/course"
  • "Might her husband be wandering?"

Ordet wander har 4 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom musik
  • Inom botanik
  • Inom barn
zoologi
musik
botanik
barn

Ordet wander inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Ordet wander inom musik

wander about aimlessly

Översättningar (inom musik)

Synonymer till wander (inom musik)

Möjliga synonymer till wander (inom musik)

Ordet wander inom botanik

Synonymer till wander (inom botanik)

Möjliga synonymer till wander (inom botanik)

Ordet wander inom barn

Synonymer till wander (inom barn)

Diskussion om ordet wander