avvika

avviker
avvek
avvikit
Verb

Hur böjs ordet avvika på svenska?

Presens: avviker
Preteritum: avvek
Supinum: avvikit

Hur används ordet avvika

 • "Det avvek lite från den första"
 • "Det avviker mycket från"
 • "Jag tror min förslag avviker från..."
 • "avviker från reglerna"
 • "avviker från vanan"
 • "avvika från principerna"
 • "avvika från stigen/kursen"
 • "Det avviker inte särskilt mycket från standard/normen"
 • "fartyget avvek från kursen"
 • "Mannen avvek med pengarna"
 • "Vägen avviker från..."
 • "Hon avvek till dödsriket"

Ordet avvika har 5 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom vardagligt
 • Inom litteratur
allmänt
generell
sjöfart
vardagligt
litteratur

Ordet avvika inom generell

grena sig

Översättningar (inom generell)

Synonymer till avvika (inom generell)

Uttryck till avvika (inom generell)

Ord i uttryck för avvika (inom generell)

Möjliga synonymer till avvika (inom generell)

Möjliga synonymer till avvika (inom generell)

Relaterat till avvika (inom generell)

divergens

krökning

olikhet

tudelning

avvikelse

avsneddning

lutning

Mindre vanlig betydelse av ordet avvika inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till avvika (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till avvika (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet avvika inom vardagligt

sticka iväg

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till avvika (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till avvika (inom vardagligt)

Relaterat till avvika (inom vardagligt)

befrielse

rörelse

tillbakagång

Ovanlig betydelse av ordet avvika inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till avvika (inom litteratur)

Möjliga synonymer till avvika (inom litteratur)

Diskussion om ordet avvika