frånkoppla

frånkopplar

frånkopplade

frånkopplat

frånkoppla

Verb