omstörta

omstörtar
omstörtade
omstörtat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet omstörta på svenska?

Presens: omstörtar
Preteritum: omstörtade
Supinum: omstörtat

Hur används ordet omstörta

  • "” Det överordnade målet med Kremls desinformation är att fördjupa hälsokrisen i västländer ”, fortsätter dokumentet, ” i linje med Kremls bredare strategi att försöka omstörta samhällen i Europa ”."
  • "Hon stod 2002 inför rätta i Turkiet för ” försök att omstörta den konstitutionella ordningen ” och ” försök att avskilja del av det turkiska territoriet ”."
  • "Ai Weiwei som känt Liu Xiaobo sedan 1980-talet, säger vidare till The Guardian att hans vän, som kinesiska myndigheter menar försökt omstörta landets styrande kommunistiska parti, är orättvist fängslad och förtjänar rätten att själv bestämma vart han ska medicinsk hjälp."
  • "Aysen Furhoff stod 2002 inför rätta i Turkiet för ” försök att omstörta den konstitutionella ordningen ” och ” försök att avskilja del av det turkiska territoriet ”."
  • "Målet är att skapa förvirring och tvivel och fördjupa hälsokrisen ” i linje med Kremls bredare strategi att försöka omstörta samhällen i Europa ”."
  • "Det är när man medvetet försöker omstörta statsskicket med vapen eller våldsamma medel."

Möjliga synonymer till omstörta

Relaterat till omstörta

förstörelse

gensträvighet

motstånd

annullering

motsats

omvälvning

rubbning

olaglighet

tillbakagång

föränderlighet

Diskussion om ordet omstörta