avkraga

Verb

Översättningar

Synonymer till avkraga

Hur används ordet avkraga

  • "Det var efter anklagelser om att den aktuelle prästen skulle ha sextrakasserat och diskriminerat en kollega samt att han inlett ett förhållande med en kvinna med missbruksproblem som sökt själavård hos honom som domkapitlet tog beslutet att avkraga mannen."
  • "Det var i december som domkapitlet i Göteborgts stift valde av avkraga prästen."
  • "Svenska kyrkans överklagandenämnd har beslutat att Luleå stifts beslut att avkraga en konfirmationspräst i Norrbotten ska stå fast inför det slutliga avgörandet i slutet av mars."
  • "Ovanligt beslut att avkraga"
  • "Skuldbeläggningen av homosexuella var enligt domkapitlet ett brott mot vigningslöftet och mot 2005 års kyrkomötesbeslut i frågan och därför fattades det ovanliga beslutet att avkraga prästen."
  • "Domkapitlet i Göteborgs stift valde sedan att avkraga prästen, det vill säga ta honom ur tjänst."

Vad betyder avkraga inom religion ?

fråntaga präst eller diakon ämbetet eller vigningstjänsten. Uttrycket myntades officiellt av tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund i en artikel i Kyrkans Tidning 2003

Möjliga synonymer till avkraga

Möjliga synonymer till avkraga

Diskussion om ordet avkraga