swan

swans
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • svan  [ fåglar ]

Vad betyder swan inom fåglar ?

stately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult

Diskussion om ordet swan

swan

swan
swaned
swaned
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet swan

  • "Airplanes were swanning over the mountains"

Ordet swan har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom juridik
  • Inom musik
  • Inom generell
medicin
juridik
musik
generell

Ordet swan inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till swan (inom medicin)

Ordet swan inom juridik

Synonymer till swan (inom juridik)

Möjliga synonymer till swan (inom juridik)

Ordet swan inom musik

Synonymer till swan (inom musik)

Möjliga synonymer till swan (inom musik)

Ordet swan inom generell

sweep majestically

Diskussion om ordet swan