affirm

affirm
affirmed
affirmed
Verb

Synonymer till affirm

Ordet affirm har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom norgespec
  • Inom fåglar
  • Inom religion
juridik
norgespec
fåglar
religion

Ordet affirm inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till affirm (inom juridik)

Ordet affirm inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till affirm (inom norgespec)

Ordet affirm inom fåglar

to declare or affirm as true: "Before God I swear I am innocent."

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till affirm (inom fåglar)

Ordet affirm inom religion

say yes to

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till affirm (inom religion)