predicate

predicate
predicated
predicated
Verb

Översättningar

Ordet predicate har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom generell
allmänt
generell
generell

Ordet predicate inom allmänt

Översättningar

Möjliga synonymer till predicate

Ordet predicate inom generell

affirm or declare

Synonymer till predicate

Ordet predicate inom generell

Synonymer till predicate

predicate

Adjektiv

Synonymer till predicate

predicate

predicates
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder predicate inom lingvistik ?

satsdel som uttrycker subjektets verksamhet, t ex 'skäller' i 'hunder skäller'

Översättningar

Svenska

Synonymer till predicate

Möjliga synonymer till predicate