contend

contend
contended
contended
Verb

Synonymer till contend

Hur används ordet contend

  • "He contended that Communism had no future"

Ordet contend har 3 betydelser

  • Inom filosofi
  • Inom utbildning
  • Inom brittisk engelska
filosofi
utbildning
brittisk engelska

Vad betyder contend inom filosofi ?

maintain or assert

Översättningar (inom filosofi)

Synonymer till contend (inom filosofi)

Möjliga synonymer till contend (inom filosofi)

Ordet contend inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till contend (inom utbildning)

Möjliga synonymer till contend (inom utbildning)

Ordet contend inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till contend (inom brittisk engelska)

Möjliga synonymer till contend (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet contend