insist

insist
insisted
insisted
Verb

Översättningar

Synonymer till insist

Hur används ordet insist

  • "I must insist!"

Ordet insist har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom lingvistik
  • Inom radio
ALLMÄNT
lingvistik
radio

Vad betyder insist inom ALLMÄNT ?

be insistent and refuse to budge

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till insist (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till insist (inom ALLMÄNT)

Ordet insist inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till insist (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till insist (inom lingvistik)

Ordet insist inom radio

assert to be true

Översättningar (inom radio)

Synonymer till insist (inom radio)

Möjliga synonymer till insist (inom radio)

Diskussion om ordet insist