postulate

postulates
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet postulate har 3 betydelser

  • Inom matematik, filosofi
  • Inom generell
  • Inom generell
matematik, filosofi
generell
generell

Vad betyder postulate inom matematik, filosofi ?

matematisk obevisad grundsats, ungefär axiom, alternativt omdöme eller sats inom filosofin som utan bevis anses vara sann

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till postulate

Ordet postulate inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till postulate

Ordet postulate inom generell

in logic: a proposition that is accepted as true in order to provide a basis for logical reasoning

postulate

postulate
postulated
postulated
Verb

Översättningar

Ordet postulate har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
politik
generell
generell
generell

Ordet postulate inom politik

Översättningar

Möjliga synonymer till postulate

Ordet postulate inom generell

till kyrklig befattning

Översättningar

Ordet postulate inom generell

Synonymer till postulate

Ordet postulate inom generell

take as a given; assume as a postulate or axiom

Synonymer till postulate