posit

posit
posited
posited
Verb

Översättningar

Hur används ordet posit

  • "He posited three basic laws of nature"

Ordet posit har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom slang
  • Inom filosofi
militärväsen
slang
filosofi

Ordet posit inom militärväsen

Översättningar

Möjliga synonymer till posit

Ordet posit inom slang

Synonymer till posit

Möjliga synonymer till posit

Ordet posit inom filosofi

Synonymer till posit