certify

certified
certified
certify
Verb

Hur används ordet certify

  • "certified grade AAA meat"

Ordet certify har 5 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom utbildning
  • Inom sjöfart
  • Inom juridik
  • Inom medicin
ekonomi
utbildning
sjöfart
juridik
medicin

Ordet certify inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till certify (inom ekonomi)

Ordet certify inom utbildning

guarantee as meeting a certain standard

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till certify (inom utbildning)

Ordet certify inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till certify (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till certify (inom sjöfart)

Ordet certify inom juridik

guarantee payment on; of checks

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till certify (inom juridik)

Ordet certify inom medicin

declare legally insane

Översättningar (inom medicin)

Diskussion om ordet certify