engage

engage
engaged
engaged
Verb

Översättningar

Hur används ordet engage

 • "They engaged in a discussion"
 • "engaged the gears"

Ordet engage har 12 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom militärväsen
 • Inom kontor
 • Inom luftfart
 • Inom sociologi
 • Inom teknik
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom gruvdrift
juridik
militärväsen
kontor
luftfart
sociologi
teknik
militärväsen
generell
teknik
generell
ålderdomlig
gruvdrift

Ordet engage inom juridik

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom kontor

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom luftfart

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom sociologi

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom teknik

get caught; as of gears

Översättningar

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom militärväsen

as of wars, battles, or campaigns

Översättningar

Svenska

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom generell

as of aid, help, services, or support

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom teknik

keep engaged

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom generell

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom ålderdomlig

Översättningar

Möjliga synonymer till engage

Ordet engage inom gruvdrift

Översättningar

Synonymer till engage

Möjliga synonymer till engage

engagé

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till engagé