engage

engage
engaged
engaged
Verb

Hur används ordet engage

 • "They engaged in a discussion"
 • "engaged the gears"

Ordet engage har 11 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom militärväsen
 • Inom kontor
 • Inom luftfart
 • Inom sociologi
 • Inom teknik
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom gruvdrift
juridik
militärväsen
kontor
luftfart
sociologi
teknik
militärväsen
generell
teknik
ålderdomlig
gruvdrift

Ordet engage inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till engage (inom juridik)

Möjliga synonymer till engage (inom juridik)

Ordet engage inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till engage (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till engage (inom militärväsen)

Ordet engage inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till engage (inom kontor)

Möjliga synonymer till engage (inom kontor)

Ordet engage inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till engage (inom luftfart)

Möjliga synonymer till engage (inom luftfart)

Ordet engage inom sociologi

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till engage (inom sociologi)

Möjliga synonymer till engage (inom sociologi)

Ordet engage inom teknik

get caught; as of gears

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till engage (inom teknik)

Ordet engage inom militärväsen

as of wars, battles, or campaigns

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till engage (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till engage (inom militärväsen)

Ordet engage inom generell

as of aid, help, services, or support

Översättningar (inom generell)

Synonymer till engage (inom generell)

Uttryck till engage (inom generell)

Möjliga synonymer till engage (inom generell)

Möjliga synonymer till engage (inom generell)

Ordet engage inom teknik

keep engaged

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till engage (inom teknik)

Möjliga synonymer till engage (inom teknik)

Ordet engage inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till engage (inom ålderdomlig)

Ordet engage inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till engage (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till engage (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet engage

 • Madame Mim - 2009-10-09

  "Engage" är det transitiva verbet, medan "engage in" är det intransitiva. Därför bör exemplet under "engage", "They engaged in a discussion" flyttas till "engage in". Ett exempel på den transitiva formen är "His hobby engaged him for hours at a time" (lånat och modifierat från The Free Dictionary).

engagé

Adjektiv

Översättningar (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till engagé

Diskussion om ordet engagé