hire

hire
hired
hired
Verb

Översättningar

Synonymer till hire

Hur används ordet hire

  • "They hired two new secretaries in the department"

Ordet hire har 4 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom teknik
  • Inom juridik
  • Inom ålderdomlig
luftfart
teknik
juridik
ålderdomlig

Vanligast betydelse av ordet hire inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till hire (inom luftfart)

Möjliga synonymer till hire (inom luftfart)

Vanlig betydelse av ordet hire inom teknik

engage or hire for work

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till hire (inom teknik)

Möjliga synonymer till hire (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet hire inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska
  • lega  [ juridik ]

Ordet hire inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till hire (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till hire (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet hire

hire

hires
Substantiv

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till hire (inom ålderdomlig)

Ordet hire har 2 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom bilar
ekonomi
bilar

Ordet hire inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska
  • lön  [ ekonomi ]

Synonymer till hire (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till hire (inom ekonomi)

Ordet hire inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Synonymer till hire (inom bilar)

Möjliga synonymer till hire (inom bilar)

Diskussion om ordet hire