remuneration

remunerations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till remuneration

Hur används ordet remuneration

  • "adequate remuneration for his work"

Ordet remuneration har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom vardagligt
  • Inom trafik
historia
vardagligt
trafik

Ordet remuneration inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till remuneration (inom historia)

Möjliga synonymer till remuneration (inom historia)

Ordet remuneration inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till remuneration (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till remuneration (inom vardagligt)

Ordet remuneration inom trafik

the act of paying for goods or services or to recompense for losses

Översättningar (inom trafik)

Möjliga synonymer till remuneration (inom trafik)

Diskussion om ordet remuneration