damage

damages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till damage

Hur används ordet damage

  • "the storm did a lot of damage to the town"
  • "What's the damage? he asked the waiter"

Ordet damage har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom utbildning
  • Inom juridik
historia
utbildning
juridik

Vad betyder damage inom historia ?

the occurrence of a change for the worse

Översättningar (inom historia)

Synonymer till damage (inom historia)

Möjliga synonymer till damage (inom historia)

Ordet damage inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till damage (inom utbildning)

Möjliga synonymer till damage (inom utbildning)

Ordet damage inom juridik

compensation in money imposed by law for loss or injury

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till damage (inom juridik)

Möjliga synonymer till damage (inom juridik)

Diskussion om ordet damage

  • - 2013-09-17

    "Damage" och "Damages" är två ord med olika betydelser. "damage" betyder skada, vandalisering eller skadegörelse av alla de slag. "damages" betyder det skadestånd resp. kostnader som olika typer av skador, mänskliga eller materiella, som dessa skador har orsakat. Här står ju båda dessa betydelser i samma spalt. Det vore här förslagsvis lämpligt att dela upp dessa två olika betydelser i betydelsen 1. resp. 2. Källa: Oxford Dictionaries Online samt Cambridge Dictionaries Online

damage

damage
damaged
damaged
Verb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till damage (inom juridik)

Hur används ordet damage

  • "The snow damaged the roof"
  • "She damaged the car when she hit the tree"

Vad betyder damage inom ålderdomlig ?

inflict damage upon

Diskussion om ordet damage

damages

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet damages