crumple

crumple
crumpled
crumpled
Verb

Ordet crumple har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom skor
  • Inom typografi
bildligt
skor
typografi

Ordet crumple inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till crumple (inom bildligt)

Möjliga synonymer till crumple (inom bildligt)

Ordet crumple inom skor

Översättningar (inom skor)

Synonymer till crumple (inom skor)

Möjliga synonymer till crumple (inom skor)

Ordet crumple inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till crumple (inom typografi)

Möjliga synonymer till crumple (inom typografi)

Diskussion om ordet crumple