rumple

rumple
rumpled
rumpled
Verb

Översättningar

Ordet rumple har 4 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom sömnad
  • Inom konst
  • Inom bildligt
typografi
sömnad
konst
bildligt

Ordet rumple inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till rumple (inom typografi)

Ordet rumple inom sömnad

Synonymer till rumple (inom sömnad)

Ordet rumple inom konst

Synonymer till rumple (inom konst)

Ordet rumple inom bildligt

become wrinkled or crumpled or creased

Synonymer till rumple (inom bildligt)

Diskussion om ordet rumple