recompense

recompenses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till recompense

Ordet recompense har 2 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom generell
trafik
generell

Ordet recompense inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Synonymer till recompense (inom trafik)

Ordet recompense inom generell

payment or reward (as for service rendered)

the act of compensating for loss or injury

(inom generell)

Diskussion om ordet recompense

recompense

recompense
recompensed
recompensed
Verb

Synonymer till recompense (inom generell)

Ordet recompense har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom snickeri
  • Inom botanik
generell
snickeri
botanik

Vad betyder recompense inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till recompense (inom generell)

Ordet recompense inom snickeri

kompensera

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till recompense (inom snickeri)

Ordet recompense inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till recompense (inom botanik)

Diskussion om ordet recompense