payment

payments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till payment

Ordet payment har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
vardagligt
ekonomi
generell

Vad betyder payment inom vardagligt ?

the act of paying money

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till payment (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till payment (inom vardagligt)

Ordet payment inom ekonomi

a sum of money paid

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till payment (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till payment (inom ekonomi)

Ordet payment inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till payment (inom generell)

Diskussion om ordet payment