retrieve

retrieve
retrieved
retrieved
Verb

Synonymer till retrieve

Ordet retrieve har 5 betydelser

  • Inom data
  • Inom tennis, sport
  • Inom hundar
  • Inom vardagligt
  • Inom politik
data
tennis, sport
hundar
vardagligt
politik

Ordet retrieve inom data

Synonymer till retrieve (inom data)

Ordet retrieve inom tennis, sport

Översättningar (inom tennis, sport)

Möjliga synonymer till retrieve (inom tennis, sport)

Ordet retrieve inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till retrieve (inom hundar)

Ordet retrieve inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till retrieve (inom vardagligt)

Ordet retrieve inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till retrieve (inom politik)

Möjliga synonymer till retrieve (inom politik)

Diskussion om ordet retrieve

Retrieve

Substantiv

Synonymer till Retrieve (inom politik)

  • RETR [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet Retrieve